Про проект /

Про проект

Проект Topic.Sirius є розвитком та прикладної реалізацією НДР «Дослідження характеристик інформаційного простору створеного новинними потоками електронних ЗМІ» (Державний реєстраційний номер: 0118U100003 від 16-05-2018). НДР проведеної Департаментом систем інформаційного забезпечення в рамках завдань інформаційного забезпечення аналітичної діяльності «Intelligence Center», створеного при «Інституті соціального і економічного розвитку» (ISED).

Проект має дослідницький характер, спрямований на створення і апробацію методологічних основ та прикладних аспектів інформаційного протиборства (виявлення та оцінка актів інформаційної агресії - більш детально на «Опис розділу - Головна»).

Нас мотивує усвідомлення необхідності не упустити головне у потоку новин, надати можливість соціально активним людям самим обирати джерела та спосіб інформування.

Topic.Sirius на FacebookМи на безоплатній основі надаємо контент (синтезовані знання), узагальнений щодо значимості подій, що відбуваються («Теми дня») та оцінений з точки зору ступеню впливу на читача (кольорова інтерпретація). Крім того надається узагальнена оцінка та характеристика найбільш рейтингових електронних ЗМІ. Також користувачам доступна інформація про події в окремих сферах життєдіяльності держави. При цьому вся підготовка контенту виконується за допомогою авторських алгоритмів, тобто повністю відсутня суб`єктивність людського фактору.

На жаль, технічні засоби не дозволяють надавати оцінку всього контенту в реальному масштабі часу повному обсязі. Тому ресурс охоплює тільки верхівку інформаційного потоку за останні кілька годин.

При цьому, подальший розвиток наших досліджень лежить в напрямку створення експертної системи аналізу та прогнозу процесів, явищ, подій у країні та світі. Що, на наш, погляд внесе свій внесок у справу протистояння інформаційній агресії.

З метою популяризації наших досліджень, а також інформування про наші досягнення ми створили сторінку у Facebook.

Ми дуже вдячні, якщо ви готові допомогти у розвитку проекту.

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – сайт проекту Topic.Sirius, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://topic.sirius-iq.com/.
Адміністрація Сайту – ISED, Департамент систем інформаційного забезпечення, Контакти.
Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми реєстрації та зворотного зв`язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.
Форма зворотнього зв`язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації щодо фізичних та юридичних осіб, які використовують Форму реєстрації та зворотного зв`язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.
2.3. Відносини, пов`язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації щодо користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни у цю Політику конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті topic.sirius-iq.com.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Використовуючи Форму реєстрації та зворотного зв`язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім`я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype та ін., Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму реєстрації та зворотного зв`язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, таких як: ім`я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов`язань перед користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
    а) законності цілей та способів обробки персональних даних і сумлінності;
    б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;
    в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;
    г) неприпустимість об`єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою в цілях персоніфікації індивідуальних налаштувань та зручності оперування масивами контенту, що надається Сайтом.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим у п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених у Згоді Користувача.
5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, у т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності у письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.
9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

  • номер основного документу, що посвідчує особу Користувача або його представника;
  • відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
  • дату реєстрації через Форму зворотнього зв`язку;
  • текст запиту у вільній формі;
  • підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

  • запит у вільній формі на фірмовому бланку;
  • дата реєстрації через Форму зворотнього зв`язку;
  • запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з наданням документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов`язується розглянути та направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який надіслав запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді за темою отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.